Các loại chó giống hiện tại của trại K9

Hiện tại, trại K9 đang có các loại chó  giống như Becgie Đức, Malinois, Rottweler, phú quốc..