Đội ngũ HLV chuyên nghiệp

 

 

Huấn luyện chó tập canh giữ đồ vật

Bài tập vượt chướng ngại vật

Thường xuyên tham dự các lớp tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn